۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

آموزش پوکر تگزاس هولدم

اصول اولیه پوکر
خلاصه بازی
پوکر یکی از محبوبترین بازیهای با ورق در دنیا است. با اینکه هیچ اطلاع دقیقی از آغاز بازی پوکر در دست نیست اما عده‌ای از تاریخ نویسان معتقدند که این بازی از ریشه بازی ناس ایرانیان است که توسط دریانورد
ان ایرانی در نیواورلئان به دریانوردان آمریکایی و انگلیسی تعلیم داده شد و از آن زمان روند تکاملی خود را طی کرد و به شکل فعلی آن درآمد. این بازی به روشهای متفاوتی بازی می شود ولی قوانین کلی آن همیشه یکی است. به طور کلی بازی کنان بر اساس کارتهایی که دارند، اقدام به شرط بندی می کنند و بازیکنان دیگر آن شرط را افزایش داده یا قبول می کنند و یا از ادامه بازی صرفنظر می نمایند. در هر حال همه بازیکنان تمام سعی خود را می کنند که ژتونهای جمع شده در بازی را به دست بیاورند که این کار از دو راه امکان پذیر است:
  • با ایجاد بهترین ترکیب کارتها (که به هر ترکیب یک دست گفته می شود)
  • با مجبور کردن بازیکنان دیگر برای - جا رفتن- یعنی صرفنظر کردن از ادامه بازی. این کار میتواند حتی با دستهای ضعیف هم انجام شود که در این حالت به این کار بلوف (بلاف) گفته می شود.
کارت پخش کن (Dealer)
معمولا در ابتدای شروع بازی، باید کارت پخش کن مشخص شود. برای این کار به هر بازیکن در میز یک کارت داده میشود و کسی که بالاترین کارت را داشته باشد، دیلر می شود. در مقابل دیلر، یک مهره مخصوص قرار داده میشود تا به راحتی قابل شناسایی باشد. در پایان هر دست بازی، این علامت به نفر بعدی منتقل می شود و دیلر عوض می شود و به این ترتیب، دیلر در میز می چرخد. جهت چرخش بازی در میز مطابق عقربه های ساعت است.

شرط های اجباری Blind/Ante

قبل از شروع دادن کارتهای بازی، ابتدا باید شرطهای اجباری پرداخت شود. نفرات اول و دوم بعد از دیلر، باید شرطهای اجباری را در مقابل خود قرار دهند. به این شرطها (بلایند) گفته می شود و میزان آن در ابتدای بازی مشخص می شود. نفر اول بعد از دیلر باید بلایند کوچک، و نفر دوم باید بلایند بزرگ (دو برابر) را پرداخت کند. همچنین در برخی از انواع بازی، لازم است همه بازیکنان شرکت کننده قبل از شروع هر دست بازی، مبلغی به عنوان شرط اجباری پرداخت کنند که به آن Ante گفته می شود. دلیل این کار این است که بازکنان را مجبور کند بیشتر ریسک کنند و فقط منتظر خالهای قوی نمانند.

موقعیت (Position)وضعیت قرارگیری هر بازیکن نسبت به دیلر، یکی از مهمترین فاکتورها
یی است که در پوکر وجود دارد و بازیکنان تازه کار زیاد به آن توجه نمی کنند. معمولا اولین نفر بعد از دیلر، ضعیفترین موقعیت را داشته و نفر آخر یا دیلر بهترین موقعیت را دارند. زیرا نفرات اول باید کورکورانه تصمیم بگیرند ولی نفرات آخر می توانند در هر قسمت از بازی، اعمال بقیه بازیکنان را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند.

شرط بندی

در شروع بازی، به هر بازیکن دو کارت داده میشود. سپس بازیکنان شرط اول را انجام میدهند. آنگاه سه کارت مشترک رو میشود و دوباره شرط بندی انجام میگیرد. سپس کارت چهارم و شرط بندی آن و سپس کارت پنجم و شرط بندی آن انجام میشود و در پایان، کسی که بهترین دست را داشته باشد برنده خواهد بود. توجه داشته باشید که گاهی با داشتن دست ضعیف و با شرط بندی های ریسک دار و بلوف میتوان حریف را وادار کرد که دست را بریزد و شما برنده شوید، ولی این کار نیاز به تجربه و ریسک پذیری بالا دارد.
به طور کلی، در طی چهار مرحله شرط بندی، بازیکن میتواند یکی از کارهای زیر را انجام دهد:

  • ریختن (جا رفتن یا فولد): وقتی بازیکنی به هردلیل نخواهد به شرط بندی ادامه دهد، دست را میریزد و به اصطلاح فولد میکند.
  • قبول (کال): وقتی بازیکنی اولین شخص شرط گذار نباشد و شرط فعلی او با بازیکن قبل از او برابر است، میتواند کال کند.
  • افزایش (ریز): وقتی بازیکنی اولین شرط گذار نباشد و مبلغ شرط را افزایش دهد، به این حالت Raise گفته میشود.
جا رفتن (Fold)
ریختن (فولد): زمانی که بازیکن جرات پیش رفت نداشته یا مایل به قبول شرط نفرات قبل نباشد، جا می رود و به اصطلاح فولد میکند. در این حالت کل پولی که تا به حال شرط بسته را خواهد باخت.

ادامه (Check)

ادامه (چک): حالتی است که در آن نه شرطی وجود دارد و که بازیکن بخواهد قبول کرده یا فولد کند و نه اینکه بخواهد شرطی اضافه کند و وضعیت فعلی را قبول داشته و می خواهد به ادامه بازی بپردازد.

قبول (Call)

قبول (کال): وقتی بازیکنی اولین شخص شرط گذار نباشد وشرایط تعیین شده توسط بازیکنان قبل را قبول دارد، میتواند کال کند، ، یعنی شرط تعیین شده توسط بازکنان قبلی را قبول کرده و بازی را به نفر بعد بسپرد. اگر نخواهد کال کند یا باید شرط را افزایش دهد یا دستش را بریزد.

شرط یا افزایش (Bet/Raise)

شرط بندی اول (بت): معمولا در بازی هولدم محدودیتی در شرط نیست. اولین شرط بندی انجام شده را BET میگویند و پس از آن بازیکنان دیگر اگر بخواهند شرط را افزایش دهند به آن Raise گفته می شود. معمولا در هولدم محدودیتی در افزایش شرط وجود ندارد اما انواعی از هولدم دارای محدودیت هم هست که اجازه نمی دهد بازیکنان به هر میزان که بخواهند شرط بگذارند که در ادامه توضیح داده می شود.

محدودیتهای شرط بندی (Limit)

همانطور که گفته شد، گاهی بازیها دارای محدودیته
ای از پیش تعیین شده هستند که در اینجا انواع این محدودیتها توضیح داده شده است:
  • محدودیت ثابت (Fixed Limit)- در این حالت، شرط اجباری (Blind) مبنای شرط بندی های بعدی است. برای مثال اگر Big Blind ده دلار باشد، در دور اول و دوم بازی، بازیکنها میتوانند هر بار بیست دلار به شرط اضافه کنند و در دورهای سوم و چهارم، می توانند هر بار چهل دلار به شرط اضافه کنند.
  • پات لیمیت - در این حالت حداقل میزان افزایش شرط بازیکنان، معادل میزان شرط بازیکن قبلی خواهد بود و حداکثر آن، معادل مجموع ژتونهای درگیر در بازی (پات) است. برای مثال، فرض کنید در وسط میز، بیست دلار جمع شده است. نفر اول ده دلار شرط می بندد، نفر بعدی اگر بخواهد شرط را افزایش دهد، باید حداقل بیست دلار و حداکثر سی دلار اعلام کند. فرض کنید او حداکثر یعنی سی دلار اعلام می کند. پس حالا در وسط میز، 20 10 30 یعنی شصت دلار جمع شده است. نفر سوم اگر بخواهد شرط را افزایش دهد، می تواند بین 40 دلار تا 60 دلار شرط را بالا ببرد و الی آخر.
  • بدون محدودیت (No Limit): مهیجترین بازیهای پوکر در حالت بدون محدودیت آن بازی می شود. در این حالت، هر بازیکن می تواند هر مبلغی که بخواهد شرط بندی کند تا حدی که همه ژتونهایش را به یکباره در وسط میز بگذارد. نفر بعدی که بخواهد میزان شرط را افزایش دهد، باید حداقل به میزان دو برابر شرط قبلی، میزان شرط را افزایش دهد و اگر این میزان ندارد، می تواند همه ژتونهایش را اعلام کند که به این وضعیت All-in گفته می شود.
در حالتی که دو بازیکن در میز شروع به بالا بردن شرط به طور متناوب کنند، برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق بقیه بازیکنان، این قانون وجود دارد که هر بازیکن نمی تواند در هر دور از بازی، بیش از 4 بار شرط بسته یا اقدام به بالا بردن شرط کند.
پوکر تگزاس هولدم

بازي تگزاس هولدم ، در واقع پدر انواع گوناگون بازي پوکر و رايج ترين آنها ميباشد که داراي طرفداران بيشماري است. اگر شما تا به حال در تلويزيون بازي پوکر را تماشا کرده باشيد ، به احتمال بسيار زيادي آن بازي پوکر از نوع تگزاس هولدم بوده است. همچنين تگزاس هولدم يکي از آسانترين و راحت ترين نوع بازي پوکر براي شروع ميباشد. با ياد گرفتن چند قانون کلي شامل دانستن جدول امتياز بندي و اينکه کدام دست شما را برنده ميکند شما آماده بازي هستيد. اما هميشه به ياد دشته باشيد که مانند همه بازي هاي جالب ، تگزاس هولدم انتخاب مناسب و راحتي است ، اما کسب مهارت و مستر شدن در آن کاري است بس دشوار. شما تنها با دانستن قوانين بازي موفق به برنده شدن بازي نخواهيد شد. صــبر ، تجربه ، آگاهي و علم در اين بازي از عوامل کليدي براي برنده شدن در اين بازي به شمار ميرود. در اين قسمت شما دسترسي به پايگاه ارزشمندي از نکات آموزشي داريد. پس هميشه به خاطر بسپاريد : هميشه براي کسب تجربه بازي کنيد و ياد بگيريد. موفق باشيد. در آموزش زير سعي بر استفاده از اصطلاحات رايج بازي پوکر به زبان لاتين شده است تا شما نيز با آنها آشنا تر شويد. در بيشتر مواقع استفاده از کلمات برگرداند
ه شده به زبان فارسي ، درک آن را کمي دشوار ميکند. در ادامه مراحل این بازی را آموزش می دهیم. لازم به ذکر است برای آموزش بیشتر می توانید به آدرس زیر در ویکی هم مراجعه کنید:
کد:
http://fa.wikipedia.org/wiki/پوکر
هدف کلي بازي
در بازي تگزاس هولدم شما سعي بر درست کردن بهترين پنج ورق بازي از ميان هفت ورق موجود در طول بازي را داريد. براي شروع دو ورق يا برگ بازي به شما داده ميشود که شما آنها را پيش خود نگه ميداريد. ديگر پنچ ورق باقي مانده ورق هاي مشترک براي همه بازي کنان ميباشد که به صورت رو باز بر روي ميز قرار خواهد گرفت.


شرط بندي بعد از پخش کردن ورق ها

بعد از اينکه ورق ها بين بازيکنان پخش شد ، با توجه به اينکه شما چگونه پتانسيل ساخت يک دست خوب را ميبينيد ، شما قادر به سوزاند دست خود ( Fold ) , قبول کردن ( Call ) و يا شرط بندي ( Bet ) هستيد. بازي از کسي که سمت چپ “ Big Blind” نشسته است شروع ميشود. بعد از اينکه ورق ها پخش شد ، حداقل کاري که شما ميتوانيد بکنيد اين است که شرط روي زمين را call کنيد يا دست خودتان را بسوزانيد و fold کنيد. شما نمي توانيد در اين مرحله پاس و يا ( Check ) دهيد چراکه طبيعتا اشخاصي که blind هاي خودشان را آمده اند ، به موازات آن در بازي شرط بندي نيز انجام داده اند. بازي به دور ميز به صورت ساعتگرد مي چرخد تا زماني که نوبت براي Call يا Bet و يا Fold به همه بازيکنان برسد. اگر تا آن زمان کسي در بازي شرط بندي ( Bet ) انجام ندهد و همه به اندازه شرط Big Blind به طور مساوي شرط بسته باشند ، از آن پس شما قادر به Check دادن و يا بالاتر بردن شرط ( Raise ) ميباشيد. در بازي هايي که محدوديت وجود دارد و به اصلاح به آنها Limit گفته ميشود ، در هر دور از بازي ، بازيکنان تنها مجاز به سه یا چهار بار Raise کردن ميباشند. اما در بازي No limit و يا بدون محدوديت ، شرط بندي و Raise کردن ادامه پيدا ميکند تا زماني که شخص حداکثر Raise بازي را پاسخگو باشد ( يعني به اصطلاح Call کند ) و يا تمام چيپ هاي بازي خود ( Chips ) را وارد بازي کند که در آن صورت پول روي زمين ( Pot ) به دو قسمت جداگانه براي پوشش دادن بيشترين شرط تقسيم ميشود.

Flop

بعد از اينکه شرط بندي در اول بازي به اتمام رسيد ، نوبت به رو کردن ورق هاي باقي مانده ميرسد. مرحله اول که Flop نام دارد با رو کردن سه ورق از پنج ورق باقي مانده به طور رو باز در وسط ميز آغاز ميشود. بازيکنان ميتوانند با اين ورق هاي مشترک که به آنها Communit
y Cards نيز گفته ميشود شروع به ساخت بهترين پنچ ورق خود کنند. حالا وقت آن رسيده تا با ديده شدن ورق هاي جديد و بوجود آمدن پتانسيل هاي احتمالي براي ساخت بهترين پنج ورق بازي ، دوره جديدي از شرط بندي را آغاز کنيم. اينبار بازي از کسي که سمت چپ Dealer نشسته بدون توجه به اينکه خود Dealer در بازي همچنان فعال است يا خير ، آغاز ميشود. شخص سمت چپ بازي اولين حرکت بازي را انجام ميدهد و اگر Raise کرد ، ديگر بازيکنان مانند مرحله قبل از Flop بايد عکس العمل نشان دهند.

Turn and River

مرحله دوم : Turn
در اين مرحله نيز برگ چهارم از پنج برگ باقيماند
ه رو ميشود و باز شرايط جديدي را براي ساخت بهترين پنج برگ بازي بوجود مي آورد. مانند مرحله اول ، به همه بازيکنان فرصت داده ميشود تا حرکت خود را انجام دهند.

مرحله سوم : River

در حال حاضر چهار کارت از ورق هاي Communit
y در وسط ميز قرار گرفته و حال نوبت به آخرين و پنجمين ورق ميرسد. در اين مرحله بازيکنان کاملا ميتوانند بهترين پنج ورق بازي خود را انتخاب کنند و بررسي کنند که آيا ميتوانند دست هاي رقباي خود را شکست دهند يا خير. اين دست آخرين موقعيت براي شرط بندي نيز ميباشد.

Showdown

و حالا وقت آن رسيده که شما نيز دو ورق خود را که در اول بازي دريافت کرديد رو کنيد و ببينيد از کل هفت ورق موجود در زمين براي هرکس ( دو ورق خودتان به علاوه پنج ورق زمين ) چه کسي از ميان بازيکنان مانده ، بهترين پنج ورق بازي را دارا ميباشد و Pot را برنده ميشود. با شروع از کسي که آخرين شرط بندي بازي را انجام داده ، به صورت ساعتگرد آغاز به ديدن ورق ها ميکنيد. بازيکنان
ي که ميدانند بازنده هستند اين اينتخاب را دارند تا ورق هاي خودشان را نشان بقيه ندهند که به اين حرکت به اصطلاح “ Mucking” ميگويند. اما شخصي که آخرين شرط بندي را انجام داده ( و اولين کسي نيز هست که ورق هايش را رو ميکند ) هميشه بايد ورق هايش را نشان دهد..

چیدمان کارتها:

توضیحات فارسی رو خودم نوشتم اگه خوب نبود انگلیسیش رو بخونید


ONE PAIR : به این معناست که شما از یک کارت دو تا داشته باشید برای مثال دو تا شاه یا دو تا 2
happens when a player has two figures of the same value in his hand, for example two kings, two tens, two aces etc.


TWO PAIRS : شما اگر در ترکیب 5 کارتتان از 2 کارت 2 تا مثل هم داشته باشید به دست شما دو پیر میگویند که از دست قبلی یک امتیاز بیشتر است و این دست دست قبلی رو شکست میدهد مانند 2تا 2 و 2 تا K یا هر دو تا کارت دیگر
happens when a player has a pair of the same figures twice, for example two kings and two aces, two threes and two tens etc.


THREE OF A KIND : این دست که نسبتا امتیاز خوبی هم هست مواقعی اتفاق میفتد که شما از یک کارت 3 تا داشته باشید مثلا 3 تا A داشته باشید یا 3 تا Q یا حتی 3 تا 2


as the name says, it happens when a player has three cards of the same value, for example three aces.

STRAIGHT : استریت که دستی بهتر از دست قبل است زمانی اتفاق میفتد که شما پنج کارت به ترتیب داشته باشید (از نظر امتیاز) مثلا 2 3 4 5 6 یا دست بالاترش مثل: 10 A K Q J

five cards (with differen
t suits) which are grouped one after the other, for example 7,8,9,10,J.

FLUSH : فلاش که یک دست بسیار خوب و بالا تر از دستهای قبل هست و زیاد هم برای خودم اتفاق افتاده زمانی اتفاق میفته که شما پنج کارت به صورت یک شکل و یک رنگ داشته باشید و امتیاز کارتها مهم نیست (مگر در مواقع خاص)
برای مثال به عکس توجه کنید:
FLUSH
- five cards with the same suit, for example A,J,10,7,2.


FULL HOUSE : فول هاوس ، یک دست کامل زمانی که شما از یک کارت 2 تا و از کارت دیگر 3 تا داشته باشید شما فول هاوس شدید مثال: دو تا 3 و سه تا A یا دو تا 5 و سه تا 6

FULL HOUSE
- a set of PAIR and THREE OF A KIND, which means for example K,K,A,A,A.

FOUR OF A KIND : بالاترین دستی که ممکنه براتون اتفاق بیفته این دست هست یعنی از یک کارت 4 تا داشته باشید مثلا چهار تا K یا چهارتا 2 یا چهارتا A

FOUR OF A KIND
- as the name says, it happens when a player has four cards of the same value, for example four kings or four aces and so on.

STRAIGHT FLUSH : بالا ترین دستی که توی بازی پوکر موجود هست این دست هست که البته فکر نمیکنم برای کسی اتفاق افتاده باشه به غیر از فیلم Casino Royal که جیمز باند با این دست همه پولهای روی میز رو برد . این دست ترکیب دست استریت و فلاش میباشد . یعنی شما باید 5 تا کارت یک شکل ، یک رنگ و همه هم باید به ترتیب امتیاز باشند مانند عکس:

STRAIGHT FLUSH
- the strongest set in game. It is five cards in the same suit which are grouped one after another, for example A,K,D,J,10 of spades

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.