گفت و گوي اختصاصي ايده آل با محمد اصفهاني كه پس از سالها دوباره خبر ساز شد.


محمد اصفهاني، چهره اي است كه حالا هيچ كس نيست كه او را نشناسد. در تمام اين سالها خوانده و صدايش مرهمي بوده براي خيلي از كساني كه علاقه مند به موسيقي هستند. با "حسرت" اوج گرفت و اين روزها آلبوم "بي واژه اش" در بازار موسيقي غوغا به پا كرده است. اين بار سراغ او رفتيم تا گفت و گويي راجع به آلبوم موسيقي زندگي داشته باشيم و كمي هم به كنكاش شخصيتش بپردازيم. بخشي از يك گپ و گفتگوي تقريبا طولاني ما را با او بخوانيد: