شکست سویا و تساوی برای لیورپول ،اسپورتینگ و آیندهووندیدارهای رفت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا پنج شنبه شب با برگزاری دیدارهایی به پایان رسید:
بازل 2- اسپارتاک مسکو 3
گلها: فری (36) و استرلر(41) برای بازل و کومباروف (61)، زیوبا(70) و آنانیدزه (90) برای اسپارتاک مسکو
لیل2- آیندهوون 2
گلها: گوئه یه (6) و ملو (31) برای لیل و بوئما (83) و تویونن (84) برای آیندهوون
پائوک سالونیکی 0- زسکا مسکو 1
گل: نسید (29)
رنجرز 1- اسپورتینگ لیسبون 1
گلها: ویتاکر (66) برای رنجرز و فرناندس (89) برای اسپورتینگ
سویا 1- پورتو 2
گلها: کانوته (65) برای سویا و رولاندو (58) و گوارین (85) برای پورتو
اسپارتاپراگ0- لیورپول0
یانگ بویز برن 2- زنیت سنت پترزبورگ 1
گلها: لولیچ (46) و مایوکا (90) برای یانگ بویز و لومبائرتس (20) برای زنیت