۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

وصیت نامه متفاوت من


قبرمرانیم مترکمترعمیق کنیدتا۵۰سانت به خدانزدیک ترباشم!
بعدازمرگم انگشت های مرابه رایگان دراختیاراداره انگشت نگاری قراردهید!

به پزشک قانونی بگوییدروح مراکالبدشکافی کندآخه من به آن مشکوکم!
ورثه حق دارندباطلب کاران من کتک کاری کنند!
عبورهرگونه کابل برق تلفن لوله آب یاگازازداخل قبراین جانب اکیداممنوع می باشد!
برای قبرم پنجره بگذاریدتاهنگام دلتنگی ام گورستان راتماشاکنم!
کارت شناساییم رابه همراه دوقطعه عکس لای کفنم بگذاریدشایدلازمم شد!
مواظب باشیدروی تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند!
روی تابوت من بنویسید:این عاقبت کسی که زگهواره تاگوردانش بجست!
دوست ندارم مردم قبرم رالگدمال کنند درچمنزارخاکم کنید!
شماره تلفن گورستان وشماره قبرم رابه دختران بیکارندهید!
گواهینامه رانندگیم رابه یه آدم مستحق بدهید آخه ثواب دارد!
به جای عکسم روی آگهی ترحیم کارت معافیتم روبزارید!
درمجلس ختم من گازاشک آورپخش کنید تاهمه گریه کنند!
ازاینکه نمی تونم درمجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم وخواهش می کنم پشت سرم حرف درنیارید۱
التماس می کنم کفنم روازیه پارچه مارکدارانتخاب کنیدتاجلوی آدمهای تازه به دوران رسیده کم نیارم!
به مرده شوی بگوییدمراباچوبک بشوید چون که بدنم به صابون وپودرحساس است!
چون تمام آرزوهایم روبه قبرمی برم سعی کنیدقبرم روبزرگ بسازیدکه برای همه انهاجاباشد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.