۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

حقیقتی کوچک


 حقيقتي کوچک براي آناني که مي خواهند زندگي خود را 100% بسازند!!!
 اگر
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 (تلاش سخت) Hard work
 H+A+R+D+W+O+ R+K
 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%
 (دانش) Knowledge
 K+N+O+W+L+E+ D+G+E
 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%
 (عشق) Love
 L+O+V+E
 12+15+22+5=54%
خيلي از ما فکر ميکرديم اينها مهمترين باشند مگه نه؟!!!
پس چه چيز 100% را ميسازد؟؟؟
 (پول) Money
 M+O+N+E+Y
13+15+14+5+25= 72%
 (رهبري) Leadership
 L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P
 12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%
پس براي رسيدن به اوج چه کنيم؟
 (نگرش) Attitude
 1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%
اگر نگرشمان را به زندگي، گروه و کارمان عوض کنيم زندگي 100% خواهد شد.
 نگرش همه چيز را عوض ميکند، نگرشت را عوض کن همه چيز عوض ميشود...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.