۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

پيشگويي دقيق فردوسي

فردوسي در سفر بود. از او در مورد آينده 1000 سال ديگه سرزمين مادريش ايران پرسيدند. پاسخ داد
:
ز ایـــران و از ترک و از تازیـــان
نژادی پدیـــد آید اندر میــــــان
نه دهـقـان ، نه تـرک و نه تـازی بود
ســخن ها بـــه کـــردار بازی بود
هـمـه گـنـج ها زیر دامـان نهـنـد
بکوشـند و کوشش به دشـمن دهـنـد
به گـیـتـی کـسـی را نـمانـــد وفــــــا
روان و زبـــانـهـا شــود پــر جــفـا
بــریــزنــد خــون از پــی خواســتـه
شـــــود روزگــــار بــد آراســتـــه
زیــان کســان از پـی سـود خـویـش
بجـویـنـد و دیــن انـدر آرنـد پـیـش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.