۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

جملات زیبا و پندهای حکیمانه بخش یازدهم


فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است.  سقراط

  

توانایی حل مشکلات به نحو خوب و موثر موجب صرفه جویی بسیار در وقت می شود . برایان تریسی
      


بهترین سیاست صداقت است. سروانتسکین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای  فرهمند . ارد بزرگغضب ، نابیناترین ، شدیدترین و زشت ترین ناصحان است . دسه گوربرقراری ارتباط ضعیف یا نا مفهوم با دیگران از عمده ترین عوامل اتلاف وقت است . برای برقراری ارتباط روشن و شفاف با دیگران وقت کافی صرف کنید . برایان تریسی
   


چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .فردوسی خردمندبردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند . ارد بزرگآنکه تخم بدی را می فشاند ، بدون شک همۀ محصول آن را درو می کند . دموستنهنگامی که از دیگران می خواهید کارهایی را برایتان انجام دهند ، آنها را اولویت بندی کنید . برایان تریسی
      آیا برده هستی؟
پس دوست نتوانی بود
آیا خودکامه هستی؟
پس دوستی نتوانی داشت
در زن دیر زمانی است که برده ای و خودکامه ای نهان گشته اند از این رو زن را توان دوستی نیست او عشق را می شناسد و بس  . فردریش نیچهاگر شما به مشکلات پشت کنید  سختی ها هیچگاه  به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه ، مبارزه پیگیر  و همیشگی با سختی هاست . ارد بزرگآنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت . فردریش نیچه

   

زندگی ایده آل خود را طرح ریزی کنید . برای ایجاد آن چه کارهایی را باید و چه کارهایی را نباید انجام دهید ؟ . برایان تریسی
      


طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . زکریای رازیبا گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید . ارد بزرگدو گوش داریم و فقط یک زبان، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم .  دیوژنبرای انجام تمام کارهای مهم خود مهلت تعیین کنید . این کار به عنوان یک نظام تسریع عمل می کند و موجب عملکرد عالی می شود . برایان تریسی
      


فکر کردن از آینده به گذشته را تمرین کنید. موقعیت خود را در پنج سال بعد در ذهن مجسم کرده و از آن دیدگاه به مسیر پشت سر خود نگاه کنید . برایان تریسی
  


گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده می کند . دوگلاس مک آرتور

   

اگر می خواهید کاری که به دیگران محول  کنید و می خواهید به خوبی انجام شود مقداری از وقتتان را صرف این کنید که کار مورد نظر را برای کسی که قرار است آن را انجام دهد به درستی تشریح کنید  . برایان تریسی
      خوشبختی مانند پروانه ای است ، اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست . داوید هیومبرای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز . ارد بزرگآن که بر فراز بلندترین کوه رفته باشد ؛ خنده می زند بر همهء نمایش های غمناک و جدی بودن های غمناک . فردریش نیچههمیشه قبل از شروع کارها لیستی از آنها تهیه کنید و ابتدا در مورد کارهایی که لازم نیست انجام دهید تصمیم گیری کنید . برایان تریسی
  

من اگر در بهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی از آن بهشت بیرون می روم .  ژان روستانخرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . ارد بزرگ


این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی خردمند


تا جایی که امکان دارد از مواد آماده موجود در بازار استفاده کنید . موسساتی که تخصصی کار می کنند کارها را سریع تر و ارزان تر انجام می دهند . برایان تریسی
      


تا بدبختی را نشناسیم هیچوقت راه بدست آوردن و نگه داشتن خوشبختی را یاد نمی گیریم . داوید وایت


سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد . ارد بزرگراز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک آینده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. ژان داویدبرای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرتمهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور کنیم . ارد بزرگ


آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند . فردریش نیچهکارهایی  را بر عهده بگیرید که آنها را بهتر انجام می دهید . این کارها برای شما آسان تر است و آنها را سریع تر انجام می دهید . برایان تریسی
      


هیچ چیز عوض نمی شود ! شما دیدتان را عوض کنید رمز کار این است . کالوس کاستانداآدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد . ارد بزرگکتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی خردمندکارهای کمتر اما مهمتر را انجام دهید تا راندمان کارتان افزایش پیدا کند . برایان تریسی
      


خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود . کاترین پندرزیباترین خوی زن ، نجابت اوست . ارد بزرگبرای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . کلود مونهکارها را ساده کنید . تعداد مراحل انجام کار را کاهش دهید . برایان تریسی
      


هنرمند، اشیا را با خورشیدی روشن می کند که از آن طبیعت نیست . دیده روناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند . ارد بزرگآموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . جبران خلیل جبرانسعی کنید اشتباهات کمتری داشته باشید و از همان بار اول کار را درست انجام دهید . برایان تریسی
      


پول با شادمانی کم داخل کیسه می شود ولی با غم زیاد از ان خارج می گردد . مولیرنقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی بیش نیست . ارد بزرگآن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هویتش همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف جزایر و دریاها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ، ای بسا که غرق نشود و به قعر دریا فرو نرود . جبران خلیل جبران

 

نمودار یادگیری سیر صعودی دارد . هر چه بیشتر انجام کاری را تکرار کنید آن را سریع تر انجام خواهید داد . برایان تریسی
      


دوستان برای نخجیر دشمنان چون تیر و پیکان اند.  بزرگمهرگفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در  سخیفی اندیشه گوینده آن دارد . ارد بزرگتختخواب خطرناکترین جای دنیاست، چون صدی نود مردم در آن می‌میرند . مارک تواینکارهایتان را دسته بندی کنید و تمام کارهای مشابه را همزمان انجام دهید . برایان تریسی
    


زنها علاقۀ زیادی به ریاضیات دارند ، زیرا آنها سن خود را تقسیم بر دو و قیمت لباسهایشان را ضرب در دو و حقوق شوهرانشان را ضرب در سه می کنند و پنجاه سال هم بر سن بهترین دوستان خود می افزایند . مارسل آشار شوهر داروئی است که تمام دردهای دخترانرا علاج می کند . مولیرچه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ . ارد بزرگزن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد, و مرد عاقل می گذارد  که زنش اورا تربیت کند . مارک تواینکمربند سلطنت ، نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمده اند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است . نادر شاه افشاربداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است . ارد بزرگیک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیروظیفه هنرها توصیف  موارد خاصی از واقعیت نیست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلی ای است که در پشت این موارد خاص و جزئی قرار دارند . به عنوان مثال یک نقاشی زنی خاص و فرزندش را به عنوان شمایل حضرت مریم و عیسی مسیح نشان می دهد اما برای اینکه این تصویر به مثابه هنری والا تلقی شود باید نشان دهنده چیزی از جوهر عشق مادری باشد . تابلوهای نقاشی بسیاری از حضرت مریم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصویری می آفرینند که به نظر می رسد عامل ملکوتی موجود در عطوفت مادرانه را ترسیم می کنند. به عبارتی آنچه در یک پرده نقاشی عالی مطرح است ایده یا تصوری است که تنها در یک مورد به خصوص (در اینجا عشق مادرانه) تجلی می یابد و این مورد خاص را تعالی می بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر می رود. شوپنهاورنادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است . ارد بزرگ


  
آه ؛ ای مجنون مهربان ؛ زرتشت ! ای شیدای اعتماد ! تو همیشه همین سان بوده ای . تو همیشه با اعتماد به هر چیز هراسناک نزدیک شده ای . تو همیشه می خواهی هر غولی را بنوازی. هرم نفسی گرم و کمی موی نرم بر پنجه ؛ همین بس تا تو یکباره آمادهء عاشق شدن و به دام انداختن اش شوی . عشق خطری است در کمین تنهاترین کس. عشق به هر چیزی که زنده باشد و بس ! براستی ؛ خنده آور است جنون و فروتنی من در عشق ! . فردریش نیچه

  

با سریعتر کار کردن راندمان کارتان را بالا ببرید . احساس اضطرار و ضرورت انجام کار را در خود پرورش دهید و با آن پیش بروید . برایان تریسی
      


در جوانی دوست نداشتن علامت بدی است . روح سالم همیشه یکنفر دوست را که لایق باشد ملاقات خواهد کرد .ل – کارواگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری . ارد بزرگاگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگیرید، به‌جای‌ خویشاوند ارباب‌ خواهید داشت‌. لئوپولجهان فقط همین جهان ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست . فردریش نیچهخویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگآنچه را تا دیروز گناه مى خواندیم، امروز بیان شخصیت و احساسات خود مى نامیم . بارونس استاکسآنان که آزادى را فداى امنیت مى کنند، نه شایستگى آزادى را دارند و نه لیاقت امنیت را . بنیامین فرانکلینناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند  . ارد بزرگخوشبختى لذت مشترکى است که حاصل یارى بى چشمداشت به دیگران است. هلن کلرنیک زیستن امروز، دیروز را به خوابى شیرین و فردا را به رؤیاى امید بدل مى سازد . سانسکریتدیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است . ارد بزرگممکن است مردیکه دائم سؤال می کند ابله به نظر برسد . ولی کسیکه هرگز سؤال نمی کند در تمام عمر ابله باقی می ماند . لوئی پاولز

     

برای اینکه کار بیشتری انجام دهید کمی زودتر کار را شروع کنید ، کمی سخت تر کار کنید و کمی دیرتر دست از کار بکشید . برایان تریسی
   

بزرگترین شادی تولد است و بزرگترین غمها مرگ. هوارد فاست


خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند . ارد بزرگ


انسان بدرستی همان میشود که به آن فکر میکند . فلورانس نایتینگلدل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است . بزرگمهر

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد . ارد بزرگ

و تو کیستی؟ تو که باید آدمیان سینه های خویش را در مقابلت بشکافند و پرده حیا و آزرم و عزت نفس خود را پاره کنند تا تو آنها را به عطای خود سزاور بینی و به جود و کرم خود لایق؟
پس ، نخست بنگر تا ببینی آیا ارزش و لیاقت آن را داری که وسیله ای برای بخشش باشی ؟
آیا شایسته ای تا بخشایشگر باشی؟ زیرا فقط حقیقت زندگی است که می تواند در حق زندگی عطا کند، و تو که این همه به عطای خود می بالی فراموش کرده ای که تنها گواه انتقال عطا از موجودی به موجود دیگر بوده ای!. جبران خلیل جبرانکارهای زیادی هست که انجام آنها دیگر برای شما مقرون به صرفه نیست . همیشه از خودتان بپرسید : چه کسی می تواند این کار را با دستمزدی کمتر از من انجام دهد؟ . برایان تریسیآشکارترین خصلت ایرانیان کمک به مصیبت زدگان دیگر سرزمین هاست . خواجه نظام الملک نو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی . ارد بزرگ
مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم، مهم این است که در چه مسیری گام بر می داریم. هولمزاگر می خواهید سالی 20 میلیون دلار درآمد داشته باشید باید ساعتی 10000دلار دریافت کنید . از خودتان بپرسید : آیا حاضرم به کسی 10000 دلار دستمزد بدهم تا کاری را که خودم در حال حاضر انجام می دهم انجام دهد؟ . برایان تریسی
      


هرکس در دنیا باید کسی را داشته باشد که حرفهای خودش را آزادانه به او بزند ، بدون رودربایستی و بدون خجالت و الا آدم از تنهایی دق می کند . همینگویاگر قرار باشد من روزی تجربه شخصی خود ، درباره حس همدردی کتابی بنویسم ، کتاب خود را چنین شروع می کنم : در زنان حس همدردی مطلقا وجود ندارد. فلورانس نایتینگل
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.